Krigets många ansikten: en digital lunchföreläsning om psykiskt trauma

  • 2022-05-25

  • 12 - 13

  • Microsoft Teams

Nästa lunchföreläsning lyfter vad flykt undan krig och tortyr gör med människor – som alla de som nu lämnar Ukraina. Till vår hjälp har vi Goran Mijaljica, Kris- och traumamottagningen i Västra Götalandsregionen, som arbetat med FN:s fredsbevarande styrkor i Demokratiska republiken Kongo.

Miljontals vuxna och barn har flytt Ukraina sedan kriget inleddes. I Sverige finns en stark vilja att hjälpa de ukrainare som sökt en fristad här. Hälso- och sjukvården satsar mycket på grundläggande omhändertagande på vårdcentraler: hälsoundersökningar, vaccinationer och liknande. På lite längre sikt behövs också psykiatriskt stöd. Människor som flytt krig kan ha traumatiska upplevelser bakom sig, både innan och under flykten, och känner ofta stark rädsla och oro. Om sådana krisreaktioner varar en längre tid riskerar individen utveckla mer omfattande psykisk ohälsa.

För att prata om det här har vi bjudit in Goran Mijaljica, specialistläkare i psykiatri och verksamhetschef på Kris- och traumamottagningen i Västra Götalandsregionen. Goran har lång erfarenhet av att arbeta kliniskt med personer som upplevt krig och tortyr, då med fokus på posttraumatisk stress och traumafokuserad psykoterapi. Han har bland annat haft uppdrag för FN:s fredsbevarande styrkor i Demokratiska republiken Kongo.

Nivå: Bas
Målgrupp: Alla som är intresserade av ämnet.
Sista anmälningsdag: Ingen, men du behöver anmäla dig för tillgång till länk.

Läs mer här

Transkulturellt centrum