Jämlik vård och hälsa för flyktingar och migranter

  • 2022-03-30

  • 13 - 16.30

  • Microsoft Teams

Hur anpassar vi bemötande och behandling så att vården blir jämlik?

Under två halvdagar går vi igenom:

• Regelverket för asyl- ochetableringsprocess.
• Flyktens, migrationens och mottagandets påverkan på hälsan.
• Traumatiska reaktioner kopplade till krig och flykt, inklusive PTSD.
• Hur patientens hälsa och resiliens kan stärkas.
• Kulturella aspekter i vårdmötet.
• Hur vårdgivare kan bedriva jämlik vård.

Vid första tillfället får du en reflektionsuppgift som följs upp i grupp
när vi ses igen.

Det här kan du förvänta dig: Ökad kompetens att identifiera ohälsa hos patienter med flyktbakgrund. Bättre kunna anpassa bemötande och behandling till patienter med instabila levnadsförhållanden.

Målgrupp: Alla yrkesgrupper i psykiatri och primärvård.

Nivå: Bas
Tid: 30 mars och 6 april, båda kl 13.00–16.30
Sista anmälningsdag: 21 mars
Kostnad: 250 kr för verksamheter med avtal med Region Stockholm, övriga 500 kr exkl moms

Läs mer här

Transkulturellt centrum