Inställd: Jämlik vård och hälsa – för flyktingar och migranter

  • 2022-09-28

  • 13 - 16.30

  • Digitalt via Teams

Hur anpassar vi bemötande och behandling för en mer jämlik vård? Det går vi igenom tillsammans under två halvdagar, 28 september och 5 oktober.

På programmet

• Hur flykt, migration och mottagande påverkar hälsan.
• Vad asyl- och etableringsprocessen innebär.
• Hur vi kan stärka hälsa och resiliens hos våra patienter.
• Kulturella aspekter i vårdmötet.
• Traumatiska reaktioner kopplade till krig och flykt, inklusive PTSD.
• Hur vi kan bedriva en jämlik vård.

Utbildningen ger utrymme för reflektion och erfarenhetsutbyte.

Det här kan du förvänta dig: Ökad kompetens att identifiera ohälsa hos
patienter med flyktbakgrund. Bättre förmåga att anpassa bemötande
och behandling till patienter med instabila levnadsförhållanden.

Målgrupp: Personal i primärvård och psykiatri.

Sista anmälningsdag: 21 september.

Läs mer här

Transkulturellt centrum, Utbildning