Introduktion till Acceptance and Commitment Therapy (ACT): Att använda psykologisk flexibilitet för att hjälpa flyktingar hantera vardagliga stressmoment

  • 2023-10-12

  • 13 - 15

  • Digitalt via Teams

Acceptance and Commitment Therapy (acceptans- och åtagandeterapi) tillhör tredje vågens KBT.

Metoden går ut på att patienten bland annat ska lära sig att acceptera oönskade tankar och känslor.

På dagens introduktion till ACT har vi särskilt fokus på arbete med flyktingar och asylsökande samt går igenom flera intressanta begrepp, varav psykologisk flexibilitet är ett.

Vår föreläsare Ross G. White är professor i klinisk psykologi vid Queen´s University i Belfast. Utöver en särskild expertis inom global psykisk hälsa har föreläsaren utvecklat och granskat psykosociala interventioner för flyktingar i WHO och UNHCR. Han har även skrivit boken ”Acceptance and Commitment Approaches for Athletes’ Wellbeing and Performance: The Flexible Mind”.

Målgrupp: Personal i psykiatri och övrig hälso- och sjukvård som arbetar med psykoterapi eller psykologisk behandling.

Nivå: Bas

Sista anmälningsdag: 8 oktober.

Läs mer här.

Transkulturellt centrum