Intergenerationellt trauma: Svåra upplevelser som går i arv

  • 2023-10-04

  • 13 - 16.30

  • Digitalt via Teams

Trauman kan påverka individer, familjer och samhällen långt efter ursprungshändelsen – nu kan du lära dig identifiera tecken på överförda trauman och att bemöta dem i den kliniska vardagen.

Intergenerationellt (eller transgenerationellt) trauma är inget nytt fenomen, exempelvis finns studier på hur barn och barnbarn till Förintelseöverlevande uppvisat symptom på trauma. Ett ursprungligt trauma kan ha långtgående effekter på kommande generationer i form av  sociala, emotionella, beteendemässiga och kroppsliga problem.

Epigenetik, studiet av förändringar i genuttryck beroende på miljöfaktorer, visar hur livsstil, miljö, kost och även traumatiska händelser kan orsaka förändringar hos avkomman.

Det här kan du förvänta dig: Mer kunskap om denna typ av trauma och hur du närmar dig patientfallen i ditt arbete.

Målgrupp: Personal i primärvård, psykiatri, tandvård och övriga intresserade.

Nivå: Fördjupande

Sista anmälningsdag: 2 oktober.

Läs mer här

Transkulturellt centrum, Utbildning