Intergenerationellt trauma: Svåra upplevelser som går i arv

  • 2022-11-23

  • 13 - 16.30

  • Digitalt via Teams

Lär dig mer om hur intergenerationella trauman kan visa sig hos individen, i familjen och i samhället. Du får också veta hur du uppmärksammar och behandlar denna typ av trauma.

Att trauman kan gå i arv är ingen ny kunskap, men får alltmer uppmärksamhet.
Ofta nämns intergenerationellt trauma – förfäders upplevelser som påverkar barn och barnbarn – i samband med historiska trauman, som Förintelsen, folkmordet i Kambodja eller övergreppen mot det samiska folket. Även mer individuella trauman kan lämna spår och skapa problem längs släktledet.

Det här kan du förvänta dig: Ökad kunskap om intergenerationellt trauma och hur du närmar dig sådana patientfall i den kliniska vardagen.

Målgrupp: Personal i primärvård, psykiatri, tandvård och övriga intresserade.

Nivå: Fördjupande
Sista anmälningsdag: 26 oktober

Läs mer här

 

 

Transkulturellt centrum, Utbildning