Högskolekurs i transkulturell psykiatri – migration, psykisk ohälsa och trauma 7,5 hp

  • 2022-10-17

  • 0 - 0

  • Transkulturellt Centrum, Solnavägen 4

Arbetar du med flyktingar och vill stödja dem till bättre hälsa? Höstens kurs ger medarbetare i sjukvården, kommuner och på Arbetsförmedlingen tvärdisciplinär kunskap om transkulturell psykiatri.

Du tränas att se samband mellan traumatiska upplevelser, migration, integration och sjukdom. Efter avslutad utbildning känner du till kulturell variation i sjukdomsuttryck och har konkreta redskap för att hålla uppskattade och effektiva möten i mångkulturell miljö. Du har fördjupad kompetens om barns olika perspektiv på migrationsprocessen – ensamma barn, barn i familj och som anhöriga. Dessutom är du bekant med tortyrskadors konsekvenser för funktionsförmågan.

Det här kan du förvänta dig: Tvärdisciplinär kunskap som ger förutsättningar
för produktiva samverkande insatser för flyktingar som av olika skäl står långt från arbetsmarknaden. Kunskap att använda verktyget Kulturformuleringsintervjun i DSM-5. Godkänd kurs ger 7,5 hp.

Målgrupp: Personal som möter flyktingar i psykiatri, somatik och primärvård, på Arbetsförmedlingen eller i kommunen, exempelvis via socialtjänst, elevhälsa och SFI.

Nivå: Fördjupning
Tid: 17–21 oktober och 17–18 november (heldagar)
Sista anmälningsdag: 26 september
Plats: Transkulturellt Centrum, Solnavägen 4
Kostnad: 8 000 kr exkl moms

Anmälan och mer information på KI:s webbplats, sök på ”transkulturell psykiatri.

ST-läkare: utbildningen uppfyller del av delmål:

  • För vuxenpsykiater: a2, b1, c2, c12 (2008) eller delmål 2, 12, 13, 21 (2015).
  • För barnpsykiater:2, 7, 13, 21 (2008) eller delmål a2, b1, c2, c7 (2015).

Transkulturellt centrum