Hästfaciliterad terapi: HEAL

  • 2023-03-16

  • 15 - 16

  • Digitalt via Teams

I andra avsnittet av vår föreläsningsserie Trauma så i Norden berättar Kerstin Haddas, specialistpsykolog i norska Arendal, om hästunderstödd terapi, kallad HEAL.

HEAL är en upplevelsebaserad psykoterapi som bygger på relation och upplevelse tillsammans med häst. Terapins fokus är förmåga att hantera känslor, sina egna och andras. Den har visat sig effektiv för behandling av psykiska problem och emotionella svårigheter, inklusive PTSD.

Terapin utgår från sex nycklar till relation, där varje nyckel ger strategier för att lösa vanliga interpersonella dilemman, som svårigheter att sätta gränser eller en negativ självkänsla. Terapins styrka är det relationella, i synnerhet för patienter med trauma.

I föreläsningsserien Trauma så in i Norden undersöker vi hur man bedömer och behandlar traumatisering hos våra nordiska grannar. Vad gör vi lika respektive olika, och framförallt vad kan vi lära av varandra?

Nivå: Bas

Målgrupp: Alla som är intresserade.

Sista anmälningsdag: Ingen, men du behöver anmäla dig för tillgång till länk.

Läs mer här 

Transkulturellt centrum, Lunchföreläsning