Hälsa och mänskliga rättigheter – i praktiken

  • 2024-03-12

  • 13.30 - 17

  • Digitalt via Teams

Få en migrationsrättlig uppdatering tillsammans med en jurist från Asylrättscentrum – var befinner vi oss och vart är vi på väg? Många nya faktorer har direkt inverkan på migranters hälsa medan andra har indirekt betydelse, som uppehållstillståndens längd, möjligheter till försörjning, arbete, skola och återförening med anhöriga.

Vi tar upp:

  • Vad har skett i enlighet med Tidöavtalet, som nya riktlinjer, ny lagstiftning och ny tillämpning av befintligt regelverk?
  • Vad säger avtalet om humanitära skäl, barnrättsperspektivet eller mänskliga rättigheter som anledning att få skydd?
  • Vilka utredningar kan komma att påverka direktiven för personal i vård och tandvård?
  • Hur långt har arbetet "asylcenter" och förvarsplatser kommit?
  • Nyheter inom massflyktsdirektivet (för ukrainska flyktingar)

Avslutningsvis beskriver Yanina Ramirez, PTP-psykolog på Migrationsverkets förvar i Märsta, hur villkoren ser ut för personer i förvar, deras psykiska hälsa och sitt arbete med patienterna.

Målgrupp: Alla som är intresserade av ämnet.

Sista anmälningsdag: 8 mars

Läs mer här

 

Transkulturellt centrum, Utbildning, Bas