Hälsa och mänskliga rättigheter – i praktiken

  • 2023-10-19

  • 13 - 16.30

  • Digitalt via Teams

Om nyanlända hbtqi-migranters samhörighet i samhället och svenskt mottagande av kvotflyktingar.

Livssituationen för hbtqi-migranter har på senare tid uppmärksammats alltmer i media och debatter. Det är då oftast kopplat till gruppens skyddsbehov och hälsa – andra utmaningar diskuteras mer sällan. Här presenterar Thomas Wimark, docent och lektor i kulturgeografi vid Uppsala universitet, aktuell forskning om hbtqi-migranters livssituation, hur situationen sett ut hittills och hur den kan tänkas förändras framöver.

Velibor Ljepoja, verksamhetsexpert i asylfrågor på Migrationsverket, informerar om nya förutsättningar för mottagande av kvotflyktingar i Sverige. Hbtqi-personer, kvinnor och barn är prioriterade, men hur ser övriga uttagskriterier ut?

Det här kan du förvänta dig: Uppdaterad kunskap och mer insikt i hbtqi-migranters livsvillkor och hälsa. Mer kunskap om hur uttagande av kvotflyktingar går till och vilka personer som prioriteras.

Målgrupp: Alla som är intresserade av ämnet.

Nivå: Bas

Sista anmälningsdag: 27 september

Läs mer här

Transkulturellt centrum, Utbildning