Hälsa och mänskliga rättigheter – i praktiken

  • 2023-03-08

  • 13 - 16

  • Digitalt via Teams

Om möjliga förändringar på migrationsområdet – massflyktsdirektiv för ukrainska flyktingar och regeringens Tidöavtal – som kan påverka patienter och vårdpersonal. Går det fortsatt att leva upp till en människorättsbaserad vård?

Vad kan Tidöavtalets förslag på ändrad tillgång till vård, tandvård och tolk för migranter innebära för patientens rättigheter och därmed mitt arbete?Massflyktsdirektivet som gäller till 4 mars 2024 kan förlängas vid behov – hur ser läget ut idag? Och motsvarar flyktingarnas samordningsnummer folkbokfördas rättigheter efter ett år i Sverige?

Medverkande: Representanter från Läkare i Världen beskriver aktuella livsvillkor och vårdbehov hos många av Stockholms papperslösa. Tomas Alvarsson, jurist på Asylrättscentrum, lotsar oss igenom juridiska förutsättningar och lagstiftningsprocess för vård och tandvård till migranter.

Det här kan du förvänta dig: Inblick i vad som är på gång i migrations- och vårdfrågor och få samtala med yrkesverksamma och volontärer.

Målgrupp: Alla med intresse för vård, mänskliga rättigheter och juridiska ramverk.

Nivå: Fördjupande
Sista anmälningsdag: 21 februari

Transkulturellt centrum, Utbildning