Hälsa och mänskliga rättigheter – i praktiken

  • 2022-03-24

  • 13 - 16

  • Microsoft Teams

Om barnrätt, asyl, annan migration och hälsa.

Sedan januari 2020 är FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag (barnrättslagen). Domstolar och myndighetsutövare ska därmed beakta barnet som bärare av egna rättigheter. 20 juli 2021 ändrades dessutom flera regler i den svenska utlänningslagen. Hur fungerar dessa lagar i asyl- eller anknytningsärenden? Vilka egna asylskäl kan barn ha? Vad är särskilt eller synnerligen ömmande omständigheter? Kan barn få permanenta uppehållstillstånd? Hur påverkas deras hälsa av situationen som nyanländ? Det råder ofta osäkerhet och i specifika asylärenden kan det uppstå frågor – hur kunde det bli så här?

Denna eftermiddag rätar vi ut några av frågetecknen tillsammans jurister från Barnens asylrättscentrum i Stockholm. Deltar gör också personal som möter barn i deras vardag eller i vården.

Målgrupp: Alla med intresse av barnrättsfrågor ur hälso- och
migrationsperspektiv.

Nivå: Bas
Tid: Torsdag 24 mars, kl 13.00–16.00
Sista anmälningsdag: 15 mars
Kostnad: 500 kr för verksamheter med avtal med Region Stockholm, övriga 650 kr exkl moms

Läs mer här

Transkulturellt centrum