Förövartrauma – hur kan vi förstå och behandla traumatiserade förövare?

  • 2023-01-24

  • 18 - 19.30

  • Digitalt via Teams

Psykiskt trauma förknippas oftast med att vara ett offer för en svår händelse, där den utsatta riskerar att traumatiseras. Men den som utfört handlingen kan också bli traumatiserad och få psykiatriska besvär.

Saira Mohamed beskriver (på engelska) fenomenet förövartrauma ur
psykiatriska och moraliska perspektiv för oss. Hon är juristen och professorn
vid University of California i Berkeley, USA, bakom den uppmärksammade artikeln ”Of Monsters and Men: Perpetrator Trauma and Mass Atrocity”. Vi lär oss även om begreppet ”Perpetration-Induced Traumatic Stress” och hur det går till att behandla traumatiserade förövare av krigsbrott, tillsammans med psykiatriker Goran Mijaljica, Transkulturellt Centrum.

Det här kan du förvänta dig: Fördjupad kunskap om förövartrauma samt
diagnostiska och terapeutiska utmaningar.

Målgrupp: Personal i psykiatri samt övrig hälso- och sjukvård som behandlar trauma.

Nivå: Fördjupande

Sista anmälningsdag: 21 januari

Transkulturellt centrum, Utbildning