Fördjupade perspektiv på att använda tolk

  • 2023-04-18

  • 9 - 16.30

  • Transkulturellt Centrum, Solnavägen 4

Vad kan vårdpersonal förvänta sig av en tolk och – vice versa – vad kan tolken förvänta sig av vårdpersonalen?

Genom föreläsningar, diskussioner och grupparbeten undersöker vi:

• Vad tolkmedierade samtal kan innebära för de som deltar.
• Hur samtalets arbetsfördelning och roller kan se ut.
• Vad som kännetecknar tolksamarbete i den egna vårdprofessionen.
• Upplevda utmaningar i samarbete med tolk och konkreta vägar
framåt.

Medverkande: Helena Bani Shoraka, studierektor för tolkutbildningarna på Stockholms universitet, yrkesverksamma tolkar och personal från Transkulturellt Centrum.

Utbildningen genomförs i samarbete med Tolk- och översättarinstitutet
på Stockholms universitet.

Det här kan du förvänta dig: Fördjupade kunskaper om tolksamarbete
i olika sammanhang och få reflektera tillsammans med yrkesverksamma
tolkar och från andra vårdprofessioner.

Målgrupp: Vårdpersonal som behandlar med hjälp av tolk.

Nivå: Fördjupande 

Sista anmälningsdag: 4 april

Transkulturellt centrum, Utbildning