Inställd: Finns samband mellan munhälsa och migration?

  • 2023-03-14

  • 13 - 12.30

  • Digitalt via Teams

Under två halvdagar undersöker vi hur migration kan inverka på tänder och munhälsa hos individer i alla åldrar. Var med en eller båda dagar beroende på vad som passar dig.

På agendan står munsjukdomarnas bestämningsfaktorer, socioekonomiska faktorer och kulturella perspektiv på ätstörningar. Vi tar upp vad tandvården kan göra för patienten vars traumatiska upplevelser, PTSD eller smärta påverkar hens livskvalitet och förmågor, men också hur vi upptäcker och dokumenterar skador efter grovt våld och tortyr för att kunna hjälpa patienten med munhälsan.

Dag 1 (Bas)
• Migration, tänder och hälsa.
• Ätstörningar hos personer med migrationsbakgrund – finns det mönster?
• Socioekonomiska faktorer och karies.
• Möta rasism i tandvården - som patient eller personal.

Dag 2 (Fördjupning)
• Våga fråga – och vad gör jag med svaret?
• Trauma, PTSD och smärta.
• Upptäcka – och dokumentera – skador efter grovt våld och tortyr i munnen.
• Därför är det viktigt att tandvården identifierar tortyröverlevare.

Inför dag 2 får du tillgång till visst material.

Medverkande: Sarah Hamed, leg tandläkare och sociolog, Uppsala univeristet samt Anna Jinghede Sundwall, polisinspektör och rättstandläkare hos Polisen. Från Transkulturellt Centrum: MattiasStrand, specialistläkare i  psykiatri, Elisabeth Bakke, socionom och leg psykoterapeut, Carin Klefbom, leg tandhygienist och Linnéa Soldén Lindström, leg sjuksköterska.

Det här kan du förvänta dig: Baskunskap om migrationens inverkan på människa och munhälsa. Insikter i hur anpassad kommunikation hjälper dig förstå patientens bakgrund och möta hens förväntningar påbehandlingen. Mer  kunskap om trauma, depression och PTSD samt dokumentation av skador.

Nivå: Bas (dag 1), fördjupande (dag 2)

Tid: Dag 1: 14 mars, kl 13–16.30. Dag 2: 21 mars, kl 9–12.30
Sista anmälningsdag: 22 februari

Läs mer här

Transkulturellt centrum, Utbildning