ETB-nätverk

  • 2023-04-05

  • 13.30 - 16

  • Digitalt via Teams

För dig i elevhälsans medicinska insats, tandvård eller barnhälsovård. På vårens träff tar vi upp ett angeläget folkhälsoproblem, nämligen ätstörningar, här med ett kulturellt perspektiv.

Ätstörningar handlar om flera diagnoser, som anorexia, bulimi och hetsätning. I Sverige lider uppskattningsvis 190 000 personer mellan 15–60 år av en ätstörning, varav de flesta är kvinnor. 

Inom barnhälsovården kan en förälder ha sådana problem, inom elevhälsan eleven och tandvårdspersonal ser patienter med tidiga symptom. Här lär vi av Mattias Strand, överläkare och specialist i psykiatri med mångårig erfarenhet av arbete med ätstörningar.

Dagens program

13.30
Välkommen, och kort presentationsrunda
Carin Klefbom, leg tandhygienist, Transkulturellt Centrum 

13.45
Kulturella perspektiv på ätstörningar
Mattias Strand, överläkare och specialist i psykiatri, Transkulturellt Centrum 

14.45
Diskussion och frågor med Matttias

15.00
Fika

15.15
Utbyte av erfarenheter och diskussion

15.45
Avslutning

Det här kan du förvänta dig: Fördjupad kunskap och insikter i hur kulturella perspektiv kan ta sig uttryck vid ätstörningar. Diskutera och utbyta erfarenheter med kollegor

Sista anmälningsdag: 3 april.
Mer information.

Transkulturellt centrum, Nätverksträff