ETB-nätverk

  • 2022-10-24

  • 13.30 - 16

  • Digitalt via Teams

Att möta barn som är i akut kris – det handlar höstens träff för alla i elevhälsans medicinska insats, tandvård och barnhälsovård om.

Många av de ukrainska barn som flytt till Sverige lever under stark stress. Detsamma gäller andra asylsökande och papperslösa barn, men vad menar vi med akut kris?

• Hur kan vi agera om det uppstår ”kaos ”i mötet?
• Vad gör det med relationen till barnets medföljande vårdnadshavare eller omsorgsperson?
• Vad har vårdpersonal för skyldigheter?

Lär mer tillsammans med psykolog Mona Lindqvist och tandhygienist Carin Klefbom, båda Transkulturellt Centrum.

Det här kan du förvänta dig: Fördjupande samtal och insikter om att hantera barn i kris. Kunna diskutera dina egna erfarenheter med kollegor som möter barn i andra vårdmiljöer. 

Sista anmälningsdag: 19 oktober.
Mer information.

Transkulturellt centrum, Nätverksträff