Erfarenheter av Kulturformuleringsintervjun i DSM-5 (KFI)

  • 2022-12-02

  • 13.30 - 16

  • Transkulturellt Centrum eller via länk

En årlig workshop där vi utbyter erfarenheter av Kulturformuleringsintervjun. Fokus i höst är mötet med barn och familjer på flykt.

Vår utgångspunkt är deltagarnas egna erfarenheter och presentationer. Vi tar också del av en digital föreläsning,”Working with refugee children and families”, med Cécile Rousseau, barn- och ungdomspsykiatrier och professor vid Division of Social and Cultural Psychiatry, McGill University i Montreal, Kanada. Rousseau har lång erfarenhet av kliniskt arbete med barn och familjer på flykt, och även av forskning om flyktingbarn och Kulturformuleringsintervjun.

Ny webbutbildning om KFI
Malin Idar Wallin

KFI vid livets slutskede
Elisabeth Bakke och Mona Lindqvist

KFI vid akuta situationer
Goran Mijaljica

Målgrupp: Vårdpersonal, forskare och utbildare.
Nivå: Fördjupande
Sista anmälningsdag: 21 november
Läs mer här

Transkulturellt centrum, Utbildning