De ”nya papperslösa”: Verkställighetshinder, livsförutsättningar och hälsa

  • 2022-02-23

  • 13 - 16.30

  • Microsoft Teams

Det händer mycket i vår omvärld – det kan gå fort och påverka många människors liv. Här i Sverige får avlägsna men snabba maktövertaganden, krigsutbrott och andra oroligheter effekter för personal i exempelvis kommun, skola, vård och tandvård men också för volontärer som möter människor som tvingats fly.

Här belyser vi konsekvenser och rättighetsperspektiven för vad ett verkställighetshinder innebär. När något hänt i den asylsökandes hemland som gör att hen för stunden inte kan återvända, varför en av- eller utvisning skjuts upp – betyder det att hen nu är papperslös? Vilka rättigheter har familjer till jobb, bostad, sociala insatser och ekonomi? Påverkas hälsan och på vilket sätt? Hur berörs barnens skolgång? Hur fungerar barnrättslagstiftningen i ett sådant läge, stärker den barnens rätt till stödinsatser trots verkställighetshinder?

Medverkande: Tomas Alvarsson, jurist vid Asylrättscentrum i Stockholm, Anna Karlsson och Fiola Mollakuqe från Läkare i Världen samt personal från Stadsmissionen.

Målgrupp: Personal som möter barn, unga och familjer med asylerfarenheter.

Nivå: Bas
Tid: Torsdag 23 februari, kl 13.00–16.30
Sista anmälningsdag: 15 februari
Kostnad: 500 kr för verksamheter med avtal med Region Stockholm, övriga 650 kr exkl moms

Läs mer här

Transkulturellt centrum