Barnhälsovårdsnätverket SIMON

  • 2021-09-23

  • 8.30 - 12

  • Zoom

Tillsammans med barnhälsovården i Region Stockholm driver vi nätverket SIMON för sjuksköterskor i mångkulturella och socioekonomiskt utsatta områden.

Här delar du erfarenheter, inspirerar och inspireras av kollegor som också möter familjer på barnhälsovården i dessa miljöer. I höst möts vi på temat barns utsatthet för rökning. 

Dagens program (kan komma att uppdatras) 

08.30-09.05
Inledning och aktuellt från barnhälsovårdsenheten i Region Stockholm och Transkulturellt Centrum med Karin Österback, Jeanette Björnell och Sahar Nejat

09.05-9.15
Rökning under graviditet - erfarenheter från mödrahälsovårdsenheten i Region Stockholm.

09.15-09.35
Följder av passiv rökning under graviditet och småbarnsår - vad vet vi?
Joanna Stjernchantz Forsberg, läkare och enhetschef för Sluta-röka-linjen, CES

09.35-09.55
Rökfria hem - möjliga vägar framåt.
Nina Åsbring, handläggare tobaksprevention, CES

09.55-10.05
Paus

10.05-10.35
Hur smittar rökning till nästa generation?
Rosaria Galanti, professor tobaksforskning, CES

10.35-10.50
Samtal om tobaksavvänjning - erfarenheter från det personliga mötet.
Charlotte Jansson, tobaksavvänjare och handläggare inom tobaksprevention.

10.50-11.00
Enkät om tobaksprevention

11.00-12.00
Gruppdiskussion och avslut

Sista anmälningsdag: 17 september

Länk till anmälan

Transkulturellt centrum