INSTÄLLD: Att arbeta med tolk i olika behandlingssamtal eller konsultationer

 • 2024-04-24

 • 9 - 16.30

 • Transkulturellt Centrum, Solnavägen 4

Att möta patienter i tolkade samtal kan vara en utmaning i din kliniska vardag. Vi välkomnar vårdpersonal och tolkar till en heldag fylld av kunskap, erfarenheter och forskning inom området.

Under dagen tar vi upp tolkade patientmöten som en komplex typ av samtal, diskuterar vårdpersonalens och tolkens olika roller, men gemensamma ansvar – hur samarbetar vi med patientens bästa i fokus?

På programmet

 • Samverkan med tolk: Förberedelse och eventuell uppföljning – att rama in samtalet 
 • Tolkade samtal med tolken på plats eller via telefon – hur skiljer de sig? 
 • Tolkade möten med flera personer, exempelvis en familj eller ett så kallat SIP-möte. 
 • Hur ser din samarbetspartner, tolken, på patientmötande. 
 • Starka känslor i rummet: Hur påverkas triaden tolk – patient – behandlare?
 • Abstraktionsnivå:
  Som behandlare – att använda tolk i situationer där man normalt ”läser mellan raderna”.Som tolk – att tolka en patient som inte uttrycker sig fullt ut och man vill hjälpa till  

Föreläsare

Helena Bani Shoraka, lektor i översättningsvetenskap med inriktning tolkning på Tolk- och översättarinstitutet, Stockholms universitet.

Ragna Rygh Svela, utbildad tolk och psykologspecialist.

Vi genomför utbildningen i samarbete med Tolk- och översättarinstitutet, Stockholms universitet

Nivå: Fördjupande, det vill säga viss förkunskap krävs:

 • Du arbetar kliniskt och har erfarenhet av, eller kommer att arbeta, med tolkade samtal.
  Eller
 • Du arbetar som tolk och har erfarenhet av tolkning i vården.

Sista anmälningsdag: 28 mars 

Läs mer här

Transkulturellt centrum, Utbildning, Fördjupande