Asylnätverk

  • 2022-10-26

  • 13 - 16

  • Digitalt via Teams

För dig som möter asylsökande och nyanlända via hälsoundersökningar och stödsamtal, eller som handlägger ärenden kopplat till asylsökandes hälsa.

Här blir du uppdaterad om det senaste som rör hälsoundersökningar för dessa  grupper, genom hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm. Du får veta mer om vilka rutiner som gäller, exempelvis för provtagningar i samband med hälsoundersökningen, av Smittskydd Stockholm

Medarbetare från Transkulturellt Centrum berättar om tortyrskadeprojektet, varför tortyrskador ska dokumenteras och hur man kan göra det. De presenterar också en del av centrets service till vårdpersonal, i form av handledningar och konsultationer. 

Sista anmälningsdag: 19 oktober.
Mer information.

Transkulturellt centrum, Nätverksträff