Aktuellt om migration

 • 2023-02-09

 • 13 - 16

 • Digitalt via Teams

Ett återkommande seminarium om det senaste inom migration och hälsa.

På agendan:

 • Så tar regionens kommuner emot flyktingar 2023.
 • Vår hälsoutbildare Lovisa Bourdin berättar om Welcome House – Stockholms stads nya stödverksamhet för nyanlända.
 • Röda Korset presenterar sin nya digitala samlingsplats för    psykisk hälsa och ohälsa.
 • Vi ger, tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region
  Stockholm, en lägesrapport kring flykt, migration och tillgång till
  vård ur lokala och globala perspektiv..

Målgrupp: All personal som möter patienter med migrationsbakgrund.

Nivå: Bas
Sista anmälningsdag: 2 februari

Transkulturellt centrum, Utbildning