En halvdag som ger fördjupad kunskap om vad ”vård som inte kan anstå” innebär i Region Stockholm.

Genom falldiskussioner, där vi tar upp perspektiv som hemlöshet,
juridisk status, missbruk, kronisk sjukdom, tandproblem och kvinnohälsa, lär du dig mer om att göra bedömningar och prioriteringar i vården. Du får tillgång till dessa fall i god innan workshopen. Medverkar gör bland annat personal från Region Stockholms hälso- och sjukvårdsförvaltning, Transkulturellt Centrum och
kliniskt verksamma föreläsare.

Det här kan du förvänta dig: Mer kunskap om begreppet vård som inte kan anstå. Ökad kompetens att bedöma och prioritera val av vård.

Målgrupp: Kliniskt verksam personal som i sitt arbete möter asylsökande och papperslösa, barn och unga.

Nivå: Bas

Sista anmälningsdag: 1 oktober

Kostnad: 250 kr för verksamheter med avtal med Region Stockholm, övriga 300 kr exkl moms.

Läs mer här.