Det här är ett nätverk för psykologer i alla verksamheter som är intresserade av det transkulturella perspektivet. Här kan du lyfta frågeställningar från din egen kliniska verksamhet och diskutera med kollegor.

Anmälan