Kan trauma alltid förklaras utifrån de manifesta symtomen för PTSD? Kan kronisk smärta i kroppen förstås och förklaras utifrån dissociation? Missar vi effekten av traumatiserande uppväxt på personlighetsutvecklingen och jagstyrkan? Hur kan vi förstå traumats natur och verkan bortom psykiatriska symtom? Vilka faktorer kan befästa traumat och vilka faktorer kan leda till självläkning och inre styrka?

Hur kan vi förstå människor som uttrycker och hanterar sina trauman på ett annorlunda sätt? Tenderar människor som har en annan kulturell bakgrund och kontext att selektivt uttrycka symtom på ett kulturellt godtagbart sätt?

Välkommen att diskutera och reflektera över ovanstående frågeställningar.

 

Program

13.30  Välkomna, Mona Chamoun

13.50  Psykiska trauman

14.30  Kaffepaus

14.50  Psykiska trauman

15.30  Frågor och diskussion

16.00  Avslutning

Anmälan