Utbildningen består av sex moduler:

• Migration

• Asyl och etablering

• Barn och familj

• Psykisk ohälsa

• Återhämtning

• Samverkan mellan olika samhällsaktörer

Varje modul avslutas med en inlämningsuppgift som du får feedback på. Utbildningen pågår i sex veckor och tar cirka 25 timmar att genomföra. Efter avslutad och godkänd utbildning får du ett kursintyg. För delmål för ST-läkare, se vår webbplats.

Det här kan du förvänta dig

  • Ökad förståelse för flyktingpatienters livssituation och hur den påverkar psykisk hälsa.
  • Hur olika reaktioner på traumatiska händelser kan ta sig uttryck.

Anmälan