Utbildningen består av sex moduler:

• Migration
• Asyl och etablering
• Barn och familj
• Psykisk ohälsa
• Återhämtning
• Samverkan mellan olika samhällsaktörer

Varje modul avslutas med en inlämningsuppgift som du får feedback på. Utbildningen pågår i sex veckor och tar cirka 25 timmar att genomföra. För delmål för ST-läkare, se vår webbplats. Efter avslutad och godkänd utbildning får du ett kursintyg.

Det här kan du förvänta dig

  • Ökad förståelse för flyktingpatienters livssituation och hur den påverkar psykisk hälsa.
  • Ökad kunskap om hur olika reaktioner på traumatiska händelser kan ta sig uttryck.

För ST-läkare: Delmål som uppfylls

Vuxenpsykiatri

  • Målbeskrivning från 2015: a2
  • Målbeskrivning från 2008: Del av delmål 21

BUP

  • Målbeskrivning från 2015: c2
    Målbeskrivning från 2008: Del av delmål 2 och 21

Anmälan


Det här kan du förvänta dig

Ökad förståelse för flyktingpatienters livssituation och hur den påverkar psykisk hälsa. Ökad kunskap om hur olika reaktioner på traumatiska händelser kan ta sig uttryck.