Roberto Lewis-Fernández, professor i klinisk psykiatri vid Columbia University i New York, ger oss en föreläsning om lidandespråk i allmänhet och berättar också om sin forskning om uttryck för ångest och trauma i en latinamerikansk befolkning. Lewis-Fernández har lett arbetet med att införa en kulturformuleringsintervju i diagnosmanualen DSM-5.

Du får fler exempel på lidandespråk i andra kliniska sammanhang från dagens övriga föreläsare. Psykiater Mattias Strand redogör för lidandespråk och mentalisering, därefter beskriver Sofie Bäärnhielm, psykiater
och docent, hur kroppen kommunicerar psykisk ohälsa. Allmänläkare Joakim Lindqvist presenterar lidandespråk från olika språkliga och kulturella traditioner och även från skönlitteraturen. Vi avslutar dagen med ett summerande samtal.

Det här kan du förvänta dig: Ökad förmåga att kliniskt utforska kulturella variationer i lidandespråk.

Målgrupp: Personal i primärvård och psykiatri.

Nivå: Bas

Kostnad: 500 kr för verksamheter med avtal med Region Stockholm, övriga 700 kr inkl moms.

Sista anmälningsdag: 13 maj.

Läs mer här

Anmälan