Utbildningen består av sex avsnitt:
• Migration
• Asyl och etablering
• Barn och familj
• Psykisk ohälsa
• Återhämtning
• Samverkan mellan olika samhällsaktörer

Varje avsnitt avslutas med en inlämningsuppgift som våra lärare ger
dig feedback på. Utbildningen pågår i sex veckor och tar cirka 25 timmar
att genomföra (inga gemensamma seminarier).

Det här kan du förvänta dig: Ökad förståelse för flyktingpatienters livssituation och hur den påverkar hälsan. Kunskap om hur reaktioner på traumatiska händelser kan ta sig uttryck.

Sista anmälningsdag: En vecka före kursstart

Kostnad: 250 kr för verksamheter med avtal med Region Stockholm,
övriga 300 kr exkl moms.

För ST-läkare: utbildningen uppfyller del av delmål:

  • Psykiatri
    Målbeskrivning från 2008: Del av delmål 21
  • BUP
    Målbeskrivning från 2008: Del av delmål 2, 21
    Målbeskrivning från 2015: Delmål c2

Läs mer här