Utbildningen består av sex moduler:
• Migration
• Asyl och etablering
• Barn och familj

Varje modul avslutas med en inlämningsuppgift som våra lärare ger dig feedback på. Utbildningen pågår i sex veckor och tar cirka 25 timmar att genomföra. För delmål för ST-läkare, se vår webbplats.

Det här kan du förvänta dig

Ökad förståelse för flyktingpatienters livssituation och hur den påverkar hälsa. Kunskap om hur reaktioner på traumatiska händelser kan ta sig uttryck.

Anmälan

Sista anmälningsdag: En vecka före kursstart