Nytt regionalt vårdprogram för PTSD: Flyktingperspektivet

  • Startdatum: 2019-10-01 08:30
  • Slutdatum: 2019-10-01 12:30

Utbildningen lyfter de delar i det nya regionala vårdprogrammet för PTSD som speciellt rör patienter med flykt- och migrationsbakgrund, bland annat ICD-11:s nya diagnos komplex PTSD.

Psykiatriprofessor Derrick Silove, verksamhetschef för STARTTS, Australiens främsta mottagning för torterade och traumatiserade´flyktingar, presenterar (via Skype) den pågående forskningen kring deras så kallade ADAPT-modell. Han berättar också hur du på andra sätt kan anpassa ditt kliniska arbete i behandlingen av traumatiserade flyktingar.

Det här kan du förvänta dig

Kunskap om det regionala vårdprogrammets rekommendationer med fokus på flyktingpatienters specifika svårigheter.

Målgrupp

All vårdpersonal som berörs av vårdprogrammet.

Anmälan

Liknande händelser