Psykiatriprofessor Derrick Silove, verksamhetschef för STARTTS, Australiens främsta mottagning för torterade och traumatiserade´flyktingar, presenterar (via Skype) den pågående forskningen kring deras så kallade ADAPT-modell. Han berättar också hur du på andra sätt kan anpassa ditt kliniska arbete i behandlingen av traumatiserade flyktingar.

Det här kan du förvänta dig

Kunskap om det regionala vårdprogrammets rekommendationer med fokus på flyktingpatienters specifika svårigheter.

Målgrupp

All vårdpersonal som berörs av vårdprogrammet.

Anmälan