Temat för höstens nätverksträff är "Samverkan för att gynna nyanländas hälsa ur ett arbetsmarknadspolitiskt perspektiv".

Karin Johansson, arbetsterapeut på Arbetsförmedlingen, berättar om sina erfarenheter från myndighetens nationella arbete. Medverkar gör också Ann Johansson Olsson, sjuksköterska på Transkulturellt Centrum, med många års erfarenhet av samverkansfrågor.

Sista anmälningsdag: 13 november.

Anmälan