Hon presenterar och analyserar aktuell tortyrskadedokumentation, framtagen för patienter i asylprocessen.

Det här nätverket är för dig som vill utveckla ditt arbete med tortyr- överlevare. Träffarna fokuserar på somatiska skador, psykiatriska konsekvenser och tillitsproblematik. Här har du möjlighet att diskutera frågor från din kliniska verksamhet – alltifrån praktisk tortyrskadedokumentation till intygsskrivning och behandlingsfrågor.

Målgrupp

Vårdpersonal som vill stärka sin kompetens om tortyrskador.

Anmälan