Vi gästas av Carolina Gonzales, leg fysioterapeut och specialist inom fysisk aktivitet och idrottsmedicin på Flyktingmedicinskt centrum i Norrköping. Hon berättar om sina lärdomar och hur hon når fram till patienter från andra medicinska kulturer – som kanske har andra förväntningar på de insatser du
erbjuder.

Det här kan du förvänta dig: Nya perspektiv i arbetet med patienter med särskilda förväntningar på föreslagna åtgärder. Utbyte av erfarenheter och tankar med kollegor.

Sista anmälningsdag: 6 april.

Läs mer här

Anmälan