KFI är skapad för psykiatrisk diagnostik men kan vara ett nyttigt hjälpmedel även för andra vårdinriktningar som vill arbeta mer patientcentrerat genom att utforska patientens sjukdomsförståelse och förväntningar. Här lär vi oss hur och varför KFI används och övar på praktisk tillämpning i en workshop. Föreläsare är docent Sofie Bäärnhielm tillsammans med överläkare och med dr Mattias Strand, båda Transkulturellt Centrum.

Det här kan du förvänta dig: Ökad förståelse för hur kulturella faktorer kan påverka vårdmötet. Praktisk vägledning i hur du använder KFI.

Målgrupp: Personal inom psykiatrisk eller somatisk vård.

Nivå: Bas

Sista anmälningsdag: 29 september

Kostnad: 300 kr för verksamheter med avtal med Region Stockholm, övriga 500 kr exkl moms.

Läs mer här