Emma Envall Ryman inleder med en presentation av det tidigare Landaprojektets utökade psykosociala stöd för svårt traumatiserade flyktingar – och vad som hände sedan. Projektet pågick 2015–2017 på Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Stockholm.

Det här kan du förvänta dig

Kunskap om Landaprojektet och dess resultat, men också reflektion och erfarenhetsutbyte med kollegor.

Målgrupp

Kuratorer och socionomer.

Anmälan