Kuratorer-nätverk

  • Startdatum: 2018-02-01 13:30
  • Slutdatum: 2018-02-01 16:00
  • Plats: Föreläsningssalen Tor i Transkulturellt Centrums nya lokaler på Solnavägen 4, 10 tr

Vi upprepar höstens populära tema, Att möta traumatiserade patienter - om stabilisering, psykosocialt stöd och/eller behandling. Vad kan kuratorn göra?

 Frida Johansson Metso, psykolog, projektansvarig för Flykt , exil och trauma – utbildningssatsning inom Stockholmspsykiatrin - är vår gästtalare under eftermiddagen.