Frida Johansson Metso, psykolog, projektansvarig för Flykt , exil och trauma – utbildningssatsning inom Stockholmspsykiatrin - är vår gästtalare under eftermiddagen.