Den här utbildningen vänder sig till alla yrkesgrupper inom psykiatri och primärvård. Du lär dig använda kulturformuleringsintervju för att synliggöra hur kulturella faktorer påverkar bedömning och behandlingsplanering.

Utbildningen är uppdelad på två halvdagar:

  • 7 november: Introduktion av KFI och vad den kan bidra med.
  • 28 november: Vi diskuterar våra egna erfarenheter av KFI. Föreläser gör Sofie Bäärnhielm, Transkulturellt Centrum.

Det här är en kostnadsfri spetsutbildning för Stockholmspsykiatrin via projektet Flykt, exil och trauma.

Mer om kulturformuleringsintervjun

Plats

Dag 1: Solnavägen 4, Transkulturellt Centrum, föreläsningssal Idun

Dag 2: Solnavägen 4, Transkulturellt Centrum, föreläsningssal Idun

Utbildningen uppfyller del av delmål för ST-läkare (Psykiatri):

  •  Målbeskrivning från 2008: Del av delmål 13
  • Målbeskrivning från 2015: Delmål a2, b1

Anmälan