Utbildningen presenterar relevant kunskap och forskning inom området. Du får även ta del av behandlares och tolkars egna erfarenheter via föreläsning, panel- och deltagarsamtal.

På agendan:

• Vad innebär det att som tolk ta del av traumatiska berättelser?

• Terapi över tid med tolk.

• Patient-tolk-behandlar-situationen.

• Det tolkade mötet med barn.

Utbildningen genomförs i samarbete med Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Stockholm och Akademiskt primärvårdscentrum.

Det här kan du förvänta dig

Fördjupade kunskaper om hur du ger psykologisk och psykosocial behandling med tolk och möjlighet att samtala om dina egna erfarenheter.

Målgrupp

Psykologer, psykoterapeuter och kuratorer som ger behandling med hjälp av tolk.

Anmälan

Sista anmälningsdag: 11 maj