I det första webbinariet får vi en introduktion till olika grundläggande
synsätt på begreppen rasism och diskriminering av Anders Hellström,
universitetslektor vid Malmö universitet.

Nästa gång möter vi Hannah Bradby, professor i sociologi, och
Sara Hamed, tandläkare och forskarstuderande, båda vid Uppsala
universitet. Tillsammans föreläser de om rasism och diskriminering
av patienter i sjukvård och tandvård.

Därefter tar vi upp rasism som riktas mot vårdpersonal med Kaberi Mitra,
läkarstudent och initiativtagare till läkaruppropet mot rasism i vården.
Cecilia Lundmark, sjuksköterska och etisk vägledare vid Etiskt forum
på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, berättar om deras rutin för att
hantera kränkningar från patienter eller anhöriga.

I det avslutande webbinariet lär vi oss om samband mellan rasism,
diagnostik och diagnoser av Anna Bredström, universitetslektor vid
Linköpings universitet.

Det här kan du förvänta dig: Ökad insikt i hur rasism och
diskriminering kan yttra sig i vårdmiljön och hur det påverkar
den utsatta patientens hälsa.

Målgrupp: Personal och studenter inom hälso- och sjukvård, tandvård och omsorg, myndighetspersonal, civilsamhälle och patientorganisationer.

Nivå: Bas

Sista anmälningsdag: Ingen, men föranmälan krävs för tillgång till länk.

Kostnad: Kostnadsfritt

Läs mer här