Under två eftermiddagar går vi igenom:

• Regelverket kring asyl- och etableringsprocessen.
• Flyktens och migrationens påverkan på hälsa.
• Kulturella aspekter av mötet med migranten i vården.
• Traumatiska reaktioner kopplade till krig och flykt, inklusive PTSD.
• Hur vi som vårdgivare kan bedriva en flyktingvänlig vård.

Utrymme ges till reflektion och erfarenhetsutbyte kring arbetet med patienter med migrationsbakgrund.

Det här kan du förvänta dig: Ökad kompetens att identifiera ohälsa hos patienter med flyktbakgrund. Bättre förmåga att anpassa bemötande och behandling till patientens instabila levnadsförhållanden.

Målgrupp: Alla yrkesgrupper inom psykiatri och primärvård

Nivå: Bas

Sista anmälningsdag: 6 april.

Läs mer här

Anmälan