Ett webbinarium uppdelat på två halvdagar, 4 november och 11 november kl 13.00–16.00, där vi går igenom:

• Regelverket kring asyl- och etableringsprocessen.
• Hur kultur, språk och kommunikation kan påverka vårdmötet.
• Flykt och migrations påverkan på hälsa.
• Traumatiska reaktioner kopplade till krig och flykt.
• Att identifiera och dokumentera tortyrskador i primärvården.
• Exempel på hur flyktingvänlig vård kan bedrivas.

Du får en reflektionsuppgift vid första tillfället som vi sedan följer upp tillsammans.

Nivå

Fördjupning

Det här kan du förvänta dig

Ökad kompetens att identifiera ohälsa hos patienter med flyktbakgrund. Mer kunskap om hur du anpassar bemötande och behandling till patienters instabila livssituation.

Målgrupp

Alla yrkesgrupper i psykiatri och primärvård.

Anmälan

Sista anmälningsdag: 28 oktober