Flyktingvänlig vård – vad innebär det?

  • Startdatum: 2019-10-23 08:30
  • Slutdatum: 2019-10-23 16:15

Hur anpassar vi vårt bemötande och vår behandling så att vården blir flyktingvänlig?

På den här heldagsutbildningen går vi igenom:

• Regelverket kring asyl- och etableringsprocessen
• Flyktens och migrationens påverkan på hälsa
• Kulturella aspekter i mötet med migranten i vården
• Nytt vårdprogram om PTSD i Region Stockholm
• Att identifiera och dokumentera tortyrskador i primärvården

Både barn- och vuxenperspektiv tas upp.

Det här kan du förvänta dig

  • Ökad kompetens att identifiera ohälsa hos patienter med flyktbakgrund.
  • Kunskap om hur du kan anpassa bemötande och behandling till patientens instabila livssituation i Sverige.

Målgrupp

Alla yrkesgrupper inom psykiatri och primärvård.

För ST-läkare: Delmål som uppfylls

Vuxenpsykiatri

  • Målbeskrivning från 2015: c2 och c13
  • Målbeskrivnig från 2008: Del av delmål 2,10 och 21

BUP

  • Målbeskrivning från 2015: c2 och c7
  • Målbeskrivning från 2008: Del av delmål 2 och 7

Anmälan

Liknande händelser