På den här heldagsutbildningen går vi igenom:

• Regelverket kring asyl- och etableringsprocessen
• Flyktens och migrationens påverkan på hälsa
• Kulturella aspekter i mötet med migranten i vården
• Nytt vårdprogram om PTSD i Region Stockholm
• Att identifiera och dokumentera tortyrskador i primärvården

Både barn- och vuxenperspektiv tas upp.

Program

 • 08.30-09.15

  Migrationens effekt på hälsa - Anne Johansson Olsson, sjuksköterska, Transkulturellt Centrum

 • 09.30-10.15

  Asylprocessen - Emma Persson, advokat

 • 10.30-11.15

  Transkulturell psykiatri - Sofie Bäärnhielm, psykiater och sektionschef, Transkulturellt Centrum

 • 11.15-12.00

  Psykisk ohälsa efter traumatiska händelser och nytt vårdprogram för PTSD - Frida Johansson Metso, psykolog, Transkulturellt Centrum

 • 12.00-13.00

  Lunch på egen hand

 • 13.00-13.45

  Tortyrskadadedokumentation - Joakim Lindqvist, allmänläkare och Ana Hagström, sjuksköterska, båda Transkulturellt Centrum

 • 13.45-14.30

  Behandling av traumatiserade flyktingbarn - Mikael Billing, psykolog

 • 14.30-14.45

  Fika

 • 14.45-15.30

  Migrantvänlig vård på Hjällbo vårdcentral i Göteborg - Christina Svensson ST-läkare på Hjällbo vårdcentral

 • 15.30-16.00

  Reflektioner - hur kan vi göra vår vård mer flyktingvänlig?

 • 16.00-16.15

  Avslutning

Det här kan du förvänta dig

 • Ökad kompetens att identifiera ohälsa hos patienter med flyktbakgrund.
 • Kunskap om hur du kan anpassa bemötande och behandling till patientens instabila livssituation i Sverige.

Målgrupp

Alla yrkesgrupper inom psykiatri och primärvård.

För ST-läkare: Delmål som uppfylls

Vuxenpsykiatri

 • Målbeskrivning från 2015: c2 och c13
 • Målbeskrivnig från 2008: Del av delmål 2,10 och 21

BUP

 • Målbeskrivning från 2015: c2 och c7
 • Målbeskrivning från 2008: Del av delmål 2 och 7

Anmälan