Program

 • 08.30-10.00 Asylprocessen: Vad stressar patienterna? Emma Persson, advokat.

 • 10.00-10.45 Migrationens effekt på hälsa. Anne Johansson Olsson, sjuksköterska, Transkulturellt Centrum.

 • 11.00-11.45 Transkulturell psykiatri med Sofie Bäärnhielm, överläkare och sektionschef, Transkulturellt Centrum.

 • 11.45-13.00 Lunch (ej inkluderad)

 • 13.00-13.45 Psykisk ohälsa efter traumatiska händelser, inklusive PTSD. Frida Johansson Metso, psykolog, Transkulturellt Centrum.

 • 13.45-14.15 Tortyrskadadedokumentation med Joakim Lindqvist, allmänläkare, Ana Hagström, sjuksköterska, Frida Johansson Metso, psykolog. Samtliga från Transkulturellt Centrum.

 • 14.15-15.30 Behandling av traumatiserade flyktingbarn. Mikael Billing, psykolog.

 • 15.30-16.30 Flyktingvänlig vård i praktiken: Konkreta exempel. Linda Björklund, verksamhetschef Näsby vårdcentral

 

Utbildningen uppfyller del av delmål för läkare

ST-läkare psykiatri:

 • Målbeskrivning från 2008: Del av delmål 2, 10, 21
 • Målbeskrivning från 2015: Delmål c13, c2

ST-läkare BUP:

 • Målbeskrivning från 2008: Del av delmål 2, 7
 • Målbeskrivning från 2015: delmål c2, c7

Sista anmälningsdag: 18 mars

Anmälan

Din anmälan är bindande. Vid förhinder kan du överlåta din plats till en kollega.