Utgångspunkt för workshopen är deltagarnas egna erfarenheter och presentationer. Vi tar också del av föreläsningen “Reimagining culture, society and use of the Cultural Formulation Interview”, där Mitchell Weiss beskriver hur KFI kan utvecklas för att också inkludera sociala faktorer.


Mitchell Weiss är professor emeritus vid Swiss Tropical and Public Health Institute, Schweiz och fakultetsmedlem vid Department of Global Health and Social Medicine vid Harvard Medical School, USA. Han har en lång erfarenhet av att kombinera forskning i antropologi, epidemiologi och psykisk hälsa, särskilt i Indien men även andra medel- och låginkomstländer i Asien och södra Afrika. Hans arbete har bidragit till utvecklingen av KFIi DSM-5.

Målgrupp: Kliniker, forskare och utbildare.

Nivå: Fördjupning

Tid: Torsdag 25 november kl 13.00–16.30

Sista anmälningsdag: 18 november

Kostnad: 250 kr för verksamheter med avtal med Region Stockholm, övriga 400 kr exkl moms.

Läs mer här