Erfarenheter av kulturformuleringen (KFI) i DSM-5

  • Startdatum: 2019-12-06 08:30
  • Slutdatum: 2019-12-06 16:30

En workshop där vi utgår från kulturformuleringsintervjun (KFI) i DSM-5. Vi utbyter erfarenheter genom diskussion och deltagarnas presentationer.

Geert Smid, psykiater Centrum ’45 och professor vid University of Humanistic Studies i Nederländerna, föreläser om bedömning av sorg, trauma och kultur. Titeln på föreläsningen är ”Cultural assessment of bereavement and grief: Optimizing diagnosis, treatment negotiation, and treatment of grief-related psychopathology.”

Utbildningen genomförs på engelska och svenska.

Målgrupp

Kliniker, forskare och utbildare.

För ST-läkare: Delmål som uppfylls

Vuxenpsykiatri

  • Målbeskrivning för 2015: a2 och b1
  • Målbeskrivning för 2008: Del av delmål 13

BUP

  • Målbeskrivning för 2015: a2 och b1
  • Målbeskrivning för 2008: Del av delmål 13

Anmälan

Liknande händelser