Geert Smid, psykiater Centrum ’45 och professor vid University of Humanistic Studies i Nederländerna, föreläser om bedömning av sorg, trauma och kultur. Titeln på föreläsningen är ”Cultural assessment of bereavement and grief: Optimizing diagnosis, treatment negotiation, and treatment of grief-related psychopathology.”

Du är välkommen att hålla en egen presention, hör i så fall av dig till Sofie Bäärnhielm via e-post: sofie.baarnhielm@sll.se eller telefon 08-123 486 79.

Utbildningen genomförs på engelska och svenska.

Målgrupp

Kliniker, forskare och utbildare.

För ST-läkare: Delmål som uppfylls

Vuxenpsykiatri

  • Målbeskrivning för 2015: a2 och b1
  • Målbeskrivning för 2008: Del av delmål 13

BUP

  • Målbeskrivning för 2015: a2 och b1
  • Målbeskrivning för 2008: Del av delmål 13

Anmälan