En digital utbildning som också ger konkret kunskap om remissvägar och samverkan med socialtjänst, andra myndigheter och vården.

Nivå

Bas

Anmälan

Sista anmälningsdag: 22 december