Behandling utifrån den senaste traumaforskningen

  • Startdatum: 2019-11-08 09:00
  • Slutdatum: 2019-11-08 16:30

Traumaforskningen har på senare tid brutit ny mark. Under den här utbildningen får du veta mer om ny forskning och nya möjligheter för kliniskt arbete med patienter som tvingats på flykt.

Föreläser gör Kerry Young, psykolog vid Woodfield Trauma Service
i London och hennes samarbetspartner Emily Holmes, psykologiprofessor vid Karolinska Institutet och Uppsala universitet.

Det här kan du förvänta dig

Kunskap om det senaste inom traumaforskningen. Kliniska råd om hur du kan anpassa dina behandlingsmetoder till flyktingpatienter.

Målgrupp

Kliniker som möter traumatiserade flyktingpatienter.

För ST-läkare: Delmål som uppfylls

Vuxenpsykiatri

  • Målbeskrivning från 2015: c2
  • Målbeskrivning från 2008: Del av delmål 2

BUP

  • Målbeskrivning från 2015: c6
  • Målbeskrivning från 2008: Del av delmål 6

Anmälan

Liknande händelser