Föreläser gör Kerry Young, psykolog vid Woodfield Trauma Service
i London och hennes samarbetspartner Emily Holmes, psykologiprofessor vid Karolinska Institutet och Uppsala universitet.

Det här kan du förvänta dig

Kunskap om det senaste inom traumaforskningen. Kliniska råd om hur du kan anpassa dina behandlingsmetoder till flyktingpatienter.

Målgrupp

Kliniker som möter traumatiserade flyktingpatienter.

För ST-läkare: Delmål som uppfylls

Vuxenpsykiatri

  • Målbeskrivning från 2015: c2
  • Målbeskrivning från 2008: Del av delmål 2

BUP

  • Målbeskrivning från 2015: c6
  • Målbeskrivning från 2008: Del av delmål 6

Anmälan