Här delar du erfarenheter, inspirerar och inspireras av kollegor som också möter familjer på barnhälsovården i dessa miljöer. Nätverket är även till för att ge dig ökad kunskap inom relevanta teman, i höst handlar det om barns utsatthet för rökning. Hur ser den senaste evidensen ut, hur arbetar vi preventivt och hur går vi vidare?

Sista anmälningsdag: 17 september

Länk till anmälan på Vårdgivarguiden