Kvinnor och unga flickor drabbas många gånger extra hårt, inte bara under den strapatsrika flykten och i flyktinglägren utan även efter framkomsten till ett land där det eventuellt går att söka asyl.

Under dagen kommer George Joseph, ansvarig för migrations- och flyktingfrågor hos Caritas Sverige, att redogöra för papperslösa kvinnors utsatthet i Sverige och Europa.

Marita Eastmond, seniorprofessor vid Institutionen för globala studier, Göteborg, föreläser utifrån en ny rapport om flyktingkvinnor i Sverige som dröjt många år med att söka vård för traumatisering.

 Organisationen Tjejzonenberättar om projektet Storasyster.

Tandläkare Nema Abdihakim Ali beskriver sitt arbete med tandvård till våldsutsatta kvinnor.

Maria Edberg från Arbetsförmedlingen i Östergötland redogör för Mirjamprojektet som stödjer kvinnor som är långt från arbetsmarknaden att hitta sina dolda kompetenser och en väg till jobb. 

Kostnad: 900 kronor 
Anmälan bindande men plats kan överlåtas på annan person.

Delmål för ST-läkare i Psykiatri:

Målbeskrivningen från 2015: delmål a2,a2

Målbeskrivningen från 2008: Del av delmål 12, 21

 

Delmål för ST-läkare i Barn- och ungdomspsykiatri:

Målbeskrivningen från 2015: Delmål a1, a2

Målbeskrivningen från 2008: Del av delmål 7, 21

 

Sista anmälningsdag 6 april.